Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników..
Plan połączenia spółek str.1.
Plan społączenia spółek str.2.
załącznik nr 1 do planu połączenia spółek.
załącznik nr 2 do planu połączenia spółek.
załącznik nr 3 do planu połączenia spółek.